วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รวบรวมลิงค์ข้อสอบ ธกส.ของเว็บ Jobdeeค่ะ


 
ขอบคุณข้อมูลดีๆของเว็บ www.jobdee.ob.tc นะคะ
(ธกส.) ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
 (ธกส.) ชุดที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 12 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 13 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 14 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 15 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 16 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 17 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 18 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 21 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 22 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 23 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 24 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 25 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 26 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 27 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 28 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 29 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 31 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 32 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 33 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 34 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 35 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 36 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 37 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 38 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 39 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 40 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด
(ธกส.) ชุดที่ 41ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น